Nalozi za plaćanje i knjiženje bankovnih izvadaka kod obračuna plaća, OOP i doprinosa obrtnika

Kod obračuna plaća, ostalih osobnih primanja i doprinosa za obrtnike, program automatski pripremi platne naloge po pojedinim vrstama davanja tj. obveza koje možemo ujediniti u zbirni nalog.

Kada uvozimo bankovni izvadak s postavkama iz obračuna plaća, sve se stavke automatski proknjiže na odgovarajuća konta – na teret konta na kojima su te stavke na temeljnici bile knjižene u korist.

Podatak o dijeljenju na platnim nalozima i knjiženje

U zbrojni platni nalog možemo ujediniti i naloge koji imaju podjelu.

Podjela ima informacije o kontima na koje program knjiži plaćanje kada ćemo uvesti bankovni izvadak.

U ovoj uputi