Zaokruživanje na stotine

Prilikom plaćanja računa kupaca i dobavljača povremeno dolazi do manjih razlika između iznosa računa i stvarnih iznosa plaćanja zbog čega ti računi ostaju na otvorenim stavkama.

Minimax može te razlike automatski preknjižiti na konta izvanrednih prihoda tj. rashoda i zatvoriti stavke koje su ostajale otvorene zbog tih malih razlika.

Ova funkcionalnost omogućava pripremu temeljnice Zaokruživanja na stotine na osnovu najvećeg upisanog iznosa knjiženja koji se još može zaokružiti.

Knjiženje zaokruživanja

  1. U izborniku odaberemo Poslovanje > Otvorene stavke > Zaokruživanje na stotine. 
  2. Upišemo najveći iznos zaokruživanja:
    Primjer: upisan iznos 1 znači sve otvorene stavke u maksimalnom iznosu od 1 kune, znači od 0,01 kn do 1 kn (uključujući i 1 kn).
    Kliknemo Nađi.
  3. Kvačicom odaberemo stavke za zaokruživanje i kliknemo Naprijed.
  4. Nakon pregleda izabranih redaka, upišemo datum temeljnice zaokruživanja.
  5. Klikom na Izvrši izradi se automatska financijska temeljnica (FT) koju možemo pregledati klikom na Zaokruživanje na stotine.

Što učini program?

Pripreme se odgovarajuća knjiženja za otvorene iznose i protuknjiženja na konto Ostali rashodi kod izlaznih računa i konto Ostali prihodi kod ulaznih računa.

Ta dva konta određena su u šifrarniku Automatska konta.

U ovoj uputi