Primjer: memoriranje podataka djelatnika na pojedinim obračunima

Sukladno verziji od studenog, odnosno instaliranoj doradi kojom se podaci djelatnika koji utječu na obračun plaće pohranjuju na pojedinom obračunu, u nastavku donosimo primjer rada te funkcionalnosti.

U organizaciji imamo unesena 4 djelatnika, svi djelatnici rade od 1.01.2023. puno radno vrijeme, imaju različite bruto plaće, nemaju subvencije i sva tri djelatnika imaju općinu stalnog boravka Zagreb.

U modulu Plaća imamo formirane obračune plaća za kolovoz i rujan 2023. za sva 4 djelatnika (samo redovni rad za mjesečni fond sati).

Nakon što su ta 2 obračuna formirana, na djelatniku Luka Lukić u šifrarniku djelatnika kliknemo Uredi kako bismo napravili promjenu. Program javi obavijest da promjene neće utjecati na obračune u koje je djelatnik već uključen.

U dijelu Ostali podaci za navedenog djelatnika za potrebe primjera mijenjamo općinu stalnog boravka (iz općine Zagreb u općinu Kneževi Vinogradi), promjenu spremimo.

Nakon unesene promjene formiramo obračun plaće za listopad i na tom se obračunu za djelatnika Luku Lukića obračuna postotak prireza za općinu Kneževi Vinogradi sukladno odabranoj općini na postavkama djelatnika, odnosno sukladno napravljenoj promjeni.

Ako nakon unesene promjene na postavkama djelatnika, otkažemo obračun plaće za rujan (jer primijetimo, npr. da jednom djelatniku nismo obračunali dan godišnjeg), u tom se slučaju na obračunu plaće za rujan djelatniku Luki Lukić neće automatski obračunati prirez za općinu Kneževi Vinogradi kao što je program radio do sada, već će na tom obračunu u obzir i dalje biti uzeta postavka koja je vrijedila kad je taj obračun formiran (prirez za općinu Zagreb).

Ako želimo da se navedena promjena uzme u obzir i na nekom prethodnom obračunu plaće, na drugom koraku obračuna klikom na djelatnika možemo urediti osnovne podatke djelatnika koji će biti uzeti u obzir samo na tom obračunu plaće i program će nas o tome obavijestiti.

Kad promjenu unesemo i spremimo, program će prikazati obavijest da se napravljena promjena odnosi samo na trenutni obračun plaće te omogućiti da klikom na Ažuriraj postavke u šifrarniku djelatnika unesemo tu promjenu u šifrarnik djelatnika ako želimo da se promjena i na budućim obračunima plaća uzme u obzir.

Ako promjenu želimo napraviti na više obračuna unatrag, potrebno je na svakom pojedinom obračunu urediti podatke djelatnika koje želimo da se na tom obračunu uzmu u obzir.
Druga opcija je da prethodno formirane obračune obrišemo (ako nam to odgovara zbog specifičnosti drugih djelatnika) i ponovno ih formiramo. U tom slučaju treba imati na umu da će na novim obračunima biti uzete u obzir sve promjene koje utječu na obračun plaće, a koje su unesene u šifrarniku djelatnika nakon formiranja obračuna koje brišemo.

Napomena: memoriranje podataka djelatnika odnosi se na podatke unesene u Osnovne podatke djelatnika. Ako nakon zaključivanja obračuna plaće napravimo promjenu u Ostalim podacima djelatnika (unesemo uzdržavanog člana ili upišemo obustavu), kod otkazivanja i uređivanja obračuna na koji se datumski odnosi upisani podatak, on će se automatski uzeti u obzir.

Primjerice, na zaključenom obračunu za svibanj obračunata je opća olakšica. Nakon zaključivanja obračuna upisan je podatak o uzdržavanom članu za razdoblje od 1.5. Prilikom otkazivanja i uređivanja obračuna za svibanj, program će u obzir uzeti upisani podatak iz šifrarnika i obračunati i koeficijent za uzdržavanog člana.

U ovoj uputi