Obračun PDV-a - priprema xml datoteke PDV-S obrasca

S ovom verzijom instaliran je ispravak kojim se na obračunu PDV-a u dijelu Podaci za e-poreznu (ponovno) pripremi xml datoteka PDV-S obrasca.

U ovoj uputi