Kako da obračunam drugu plaću u mjesecu?

 1. U izborniku Plaće > Obračun plaća.
 2. Kliknemo na Nova plaća.
 3. Odaberemo Uredi, a zatim odaberemo mjesec obračuna (odaberemo mjesec za koji obračunavamo 2. dio).
 4. Uredimo Naziv obračuna (predlažemo da u nazivu upišemo Plaća za mjesec xy - 2. dio).
 5. Uredimo Datum isplate.
 6. Uredimo Sate na dan i mjesečni fond sati.
  PAŽNJA!
 7. Obračun obustava – u slučaju da kod ovog obračuna želimo odbiti obustave, kvačica mora biti (inače maknemo kvačicu).
 8. Uključivanje olakšica – kvačica neka bude u slučaju da kod ovog obračuna želimo uključiti olakšice. Ukoliko smo ih uključili kod prvog obračuna plaće, kvačicu maknemo jer će inače olakšica biti obračunata dva puta.
 9. Kliknemo Spremi i Dalje.

Nastavimo s unosom kao i na prvom dijelu plaće.

Program kod svih obračuna plaće za isti mjesec obračunava dohotke.

U ovoj uputi