Povezivanje više izdavanja na jedan račun

Uputa se odnosi na pripremu izlaznog računa koji sadrži više izdavanja.

Primjer:

Kupcu smo dostavili robu u tri dostave i izdali smo tri dostavnice (izdatnice).

Kupcu želimo za sve tri dostave izdati jedan račun.

  1. Kliknemo na Masovne obrade i odaberemo odgovarajući postupak, u našem slučaju Kopiranje u izlazni račun.
  2. Slijedimo odabir redova. Na drugom koraku označimo izdavanja koja želimo kopirati na izlazni račun.
  3. Zatim kliknemo Naprijed i provjerimo odabrane redove.
  4. Nastavimo klikom na Naprijed. Na četvrtom koraku odaberemo hoće li se cijene prepisati iz izdavanja ili cjenika ukoliko to nemamo uneseno.
    U slučaju da smo prethodno već unijeli izlazni račun i ostavili ga u predlošku, mogli bismo mu pripojiti označena izdavanja (odabirom polja Dodati na račun) i nastaviti klikom na Naprijed.

  5. Proces kopiranja pojedinih izdavanja u izlazni račun time je gotov. Na zadnjem koraku provjerimo još poruku tj. predložak izlaznog računa.
U ovoj uputi