Prodajne cijene na maloprodajnom skladištu

Za maloprodajna skladišta dorađena je logika predlaganja prodajnih cijena

Formiranjem maloprodajnog skladišta u Šifrarnici > Cjenici automatski se formira cjenik za maloprodajno skladište.

Unosom primke na to skladište, u cjenik skladišta za pojedini se artikl upiše redak s prodajnom cijenom. Ta cijena može biti ista kao s postavki artikla, no može biti i različita. Ako je za neki artikl na cjeniku skladišta definirana drugačija cijena nego na postavkama artikla, ta će se cijena predlagati prilikom formiranja prometa u zalihama.

Ako za neku stranku imamo definiran prodajni cjenik s drugačijom cijenom, program će u tom slučaju na izlaznom računu u obzir uzeti cijenu artikla s prodajnog cjenika koji je povezan sa strankom.

Konkretno to znači da za isti artikl možemo imati 3 različite prodajne cijene - prodajnu cijenu na artiklu, na retku cjenika skladišta i na prodajnom cjeniku stranke - pri čemu će program na dokumentima predlagati prodajnu cijenu ovisno o tome iz kojeg se modula formira dokument.

Primjer predlaganja prodajnih cijena možete pogledati OVDJE.

U ovoj uputi