Mogu li ispraviti automatski pripremljenu temeljnicu ili platni nalog?

Automatski pripremljene platne naloge i temeljnice možemo popravljati.

Iznimka su temeljnice koje imaju status Automatska, one nastaju prilikom godišnjih obrada, knjiženju amortizacije, zaliha i tečajnih razlika.

Do temeljnice i platnih naloga koji su nastali prilikom knjiženja pojedinačnog obračuna ili dokumenta najlakše dođemo preko kratice na potvrđenom obračunu ili dokumentu.

Inače temeljnicu možemo potražiti u Knjigovodstvo > Glavna knjiga, a platne naloge u Banka > Nalozi za plaćanje.

Temeljnica

 1. Na zaključenom obračunu ili dokumentu nađemo poveznicu do temeljnice. Kliknemo na Temeljnica.
 2. Klikom na poveznicu se otvori potvrđena temeljnica. Ako ju želimo ispraviti kliknemo na Otkaži potvrđivanje.
 3. Zatim kliknemo Uredi.
 4. U temeljnici ispravimo željene podatke. Kliknemo Sačuvaj knjiženje.
 5. Nakon konačnih popravaka još jednom kliknemo Spremi u gornjem izborniku.
 6. Kliknemo na Potvrdi – time potvrdimo temeljnicu.

Upozorenje:

Ako naknadno otkažete „originalni“ obračun tj. dokument i zatim ga ponovno potvrdite, nastat će nova temeljnica prema trenutnim postavkama dokumenta tj. obračuna.

Ako postoji mogućnost preporučujemo da ispravljate originalni dokument tj. obračun koji zatim pripremi ispravnu temeljnicu i samo u iznimnim slučajevima popravljate automatske temeljnice.

Platni nalozi

 1. Na zaključenom dokumentu ili obračunu nađemo poveznicu do platnih naloga koji su nastali na temelju knjiženja dokumenta ili obračuna.
 2. Klikom na poveznicu prikažu se platni nalozi.
 3. Klikom na odabrani platni nalog prikažu se podaci naloga.
 4. Klikom na Uredi možemo popraviti podatke.
 5. Kliknemo na Spremi.

Nalog možemo i izbrisati klikom na Briši.

U ovoj uputi