Postavljanje digitalnog certifikata u pregledniku Mozilla Firefox

U gornjem izborniku programa Firefox na kartici Alati (Tools) odaberemo Mogućnosti (Options).

Zatim odaberemo Privatnost i sigurnost i odaberemo tipku Prikaz certifikata (View certificates).


 

U kartici Vaši certifikati (Your certificates) imamo pregled spremljenih digitalnih certifikata ako ih imamo.

U program uvozimo novi certifikat klikom na Uvezi ... (Import...).

Potražimo datoteku s digitalnim certifikatom i odaberemo Otvori (Open).

Ako je certifikat zaštićen lozinkom istu unesemo.

Nakon uspješne instalacije, podaci o certifikatu prikažu se u prozoru Vaši digitalni certifikati (Your certificates).

Odaberemo U redu (OK) i možemo početi s radom u Minimaxu.


U ovoj uputi