Postavljanje digitalnog certifikata u pregledniku Mozilla Firefox

U gornjem izborniku programa Firefox na kartici Alati / Tools odaberemo Mogućnosti /Options.

Zatim odaberemo Privatnost i sigurnost / Privacy and security i odaberemo tipku Prikaz certifikata / View certificates.

U kartici Vaši certifikati /Your certificates imamo pregled spremljenih digitalnih certifikata ako ih imamo.

U program uvozimo novi certifikat klikom na Uvezi ... /Import....

Potražimo datoteku s digitalnim certifikatom i odaberemo Otvori /Open.

Ako je certifikat zaštićen lozinkom istu unesemo.

Nakon uspješne instalacije, podaci o certifikatu prikažu se u prozoru Vaši digitalni certifikati / Your certificates.

Odaberemo U redu / OK i možemo početi s radom u Minimaxu.


U ovoj uputi