Unos ponude

Unos zaglavlja ponude

 1. U izborniku > Poslovanje odaberemo > Ponude.
 2. Kliknemo na Novo. Otvori se prozor za unos ponude.
 3. Prozor za unos ponude je podijeljen na dva glavna dijela:
  • Zaglavlje ponude gdje su opći podaci ponude (kupac, datumi…) i
  • Redovi koji predstavljaju artikle.
 4. Numeriranje: U osnovi, broj ponude Minimaxa je ujednačen unutar kalendarske godine, pri čemu možemo odrediti broj prve ponude.Ukoliko počinjemo usred godine prvi broj može biti na primjer 53, a program poslije automatski numerira od tog broja na dalje.
  • Nakon prelaska u novu godinu, program na temelju računa počne novo numeriranje unutar godine.
  • Ukoliko želimo odvojeno numerirati pojedine vrste obračuna ( na primjer za robu, usluge…), možemo odrediti više knjiga za numeriranje dokumenata.
  • Ukoliko u postavkama za predračune odredimo više knjiga, kod unosa se prikaže polje Numeracija gdje možemo odabrati odgovarajuću knjigu.
  • Ukoliko ne odredimo posebno numeriranje polje se neće prikazati.
 5. U padajućem izborniku odaberemo Kupca. Možemo ga i dodati klikom na + ili urediti podatke za postojećeg kupca u šifrarniku klikom na olovku. Više o šifrarniku stranaka.
  • Ako želimo da je primatelj računa (ispisan na predračunu) drugačiji od kupca (knjiženje terećenja i porezne evidencije na računu) u predlošku ponude kliknemo na Primatelj dokumenta/Primatelj i unesemo adresu otpreme na Primatelj.
  • Ukoliko podatke o primatelju popravimo na tom mjestu, promjene će biti uzete u obzir samo na tom predračunu. Ako primatelja želimo spremiti moramo ga unijeti na klijentu u šifrarniku.
 6. Unesemo Datum ponude (taj podatak će se ispisati na ponudi).
 7. Unesemo Datum dospijeća (taj podatak će se ispisati na ponudi).
  • Ukoliko u šifrarniku stranaka na pojedinoj stranci imamo određene dane dospijeća, datum dospijećaće se automatski ispisati.
  • Ukoliko je potrebno možemo ga promijeniti. Ako unesemo broj dana, datum dospijeća će se izračunati na temelju tog upisa.
 8. Odaberemo novčanu jedinicu u kojoj želimo ispostaviti ponudu (taj podatak će se ispisati, utječe na tečaj i odražava se u knjiženju potraživanja na kasnijem računu).
  • Ako smo odabrali novčanu jedinicu koja nije domaća, otvorit će se polje Tečaj gdje se predlaže tečaj na dan izdavanja ponude za predračun u domaću valutu.
 9. Unesemo Rabat (%) koji predstavlja postotak popusta na cijeli iznos ponude. Za pojedine klijente u šifrarniku možemo odrediti rabat koji će se predlagati na svakoj ponudi ili računu tom klijentu, a na ponudi ili računu ga možemo mijenjati.
 10. Unesemo Osnovu za ponudu koja predstavlja oznaku dokumenta koji je vezan uz taj račun, na primjer „Ugovor 213/2011“ (taj podatak se ispiše na ponudi).
 11. Vrsta obračuna PDV-a: od „ne odabira“ tj. odabira vrste obračuna na popisu ovisi kako će se račun kasnije upisati u porezne evidencije.
  • Na izlaznim računima u uputama možete vidjeti primjere za pojedinačne vrste kupaca (porezne obveznike u Hrvatskoj i EU, pravne osobe izvan EU, fizičke osobe bez obzira na državu) s prikazom kako će se račun upisati u porezne evidencije na temelju odabira pojedine vrste obračuna. Odgovarajuću vrstu moramo odabrati i na ponudi.
 12. Ukoliko u šifrarniku Analitika imamo barem jedan unos možemo odabrati Analitiku.
  • U tom slučaju klikom na Novo možemo dodati novu analitiku tj. klikom na ikonu olovke uređujemo postojeće analitike (taj podatak se prenese u knjiženje prihoda).
 13. Odaberemo Vrsta ispisa koji predstavlja predložak za ispis ponude. Više o postavkama ispisa.
 14. Odabremo Otpremnica koja predstavlja predložak za ispis otpreminice. Više o postavkama ispisa

Unos redova (artikala) ponude

 1. Unos skladišta (ukoliko imamo otvoreno više skladišta, odaberemo ono preko kojeg želimo da se određenom artiklu rastereti zaliha).
 2. Iz padajućeg popisa odaberemo Artikl (na osnovu toga podatka predlažu se podaci o artiklu, određuje se vrsta prihoda i stopa PDV-a).
  • Klikom na Izmijeni možemo urediti postavke za odabrani artikl, a s Novo možemo dodati novi artikl u šifrarnik. Više o artiklima.
 3. Iz šifrarnika se predlaže naziv odabranog artikla koji će se ispisati na ponudi. Naziv za taj račun možemo izmijeniti tj. dopuniti u polju Naziv.
 4. Unesemo Količinu u mjernoj jedinici (taj podatak utječe na izračun vrijednosti reda: količina x cijena x (1-% popusta/100) i ispiše se ).
 5. Jedinicu mjere (JM) koja se predlaže iz Artikla, možemo popraviti (taj podatak se ispiše).
 6. Cijenu za jedinicu koja se predložila iz Cjenika artikla možemo ispraviti (taj podatak utječe na izračun vrijednosti reda: količina x cijena x (1-% popusta/100) i ispiše se ).
 7. Unesemo Popust % (taj podatak utječe na izračun vrijednosti reda: količina x cijena x (1-% popusta/100) i ispiše se ).

Kada artikl dodamo na red ponude (klik na Spremi), podatke možemo uređivati klikom na ikonu na početku reda:

 • Zamijenimo artikl u cijelosti prilikom čega će se svi podaci kopirati preko prije unesenih;
 • Promijenimo šifru, naziv, količinu, mjernu jedinicu, cijenu, postotak popusta i opis artikla;
 • Uređujemo opis artikla, koji će biti uzet u obzir samo na ovom računu i neće se promijeniti u šifrarniku artikala.

Nakon uređivanja artikla možemo:

 • Sa Spremi spremimo nove podatke, red na ponudi s tim artiklom opet će se preračunati;
 • S Odustani zanemarimo nove podatke, a artikl na ponudi ostat će nepromijenjen;

Nakon konačnog unosa podataka s gumbima u alatnoj traci možemo:

 • Spremimo ponudu (Spremi): upotrijebimo ga u slučaju kada unos još nije završen. Spremanje ponude će zapisati samo Predložak i još se ne može ispisati.
 • Odustati od unosa preračuna (Odustani): bit će izgubljene sve promijene/unosi na ponudi.
 • Izdamo ponudu (Ispostavi).
 • Izdamo i isprintamo (Ispostavi i ispiši).
U ovoj uputi