StockEntry (Promet zaliha)

Uputa se odnosi na prijenos podataka stanja zaliha preko API sučelja.

Općenita uputaZalihe
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/StockEntry
Kratek opis: Omogućeno je pregledavanje prometa zaliha.
Omogućeno je dodavanje i mijenjanje prometa zaliha.
Omogućeno je brisanje prometa zaliha.
Omogućeno je potvrđivanje, otkazivanje prometa zaliha, ispis otpremnice.

Podatci prometa zaliha:

 • StockEntry.
 • StockEntryRow.

StockEntry - podaci prometa zaliha

StockEntry

Podatak

Opis

StockEntryType

Podatak označuje vrstu prometa zaliha. Obvezan podatak. 

Odabir iz:

 • I – izdavanje.
 • P – primka.

StockEntrySubtype

Podvrsta prometa. Obvezan podatak

Odabir iz:

Kod izdavanja (StockEntryType = I) >

 • S - izdavanje stranci.
 • P - izdavanje u proizvodnju.
 • L - izdavanje u skladište


Kod primke (StockEntryType = P) >

 • S - primka od stranke.
 • P - primka iz proizvodnje.
 • L - primka iz skladišta.

Date

Datum prometa. Obvezan podatak.

Number

Broj prometa zaliha, samo za čitanje.

Customer

Stranka.

Unese se ID stranke – stranku odaberemo iz šifrarnika stranki, koji ispišemo putem metode GetCustomers.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike – analitiku odaberemo iz šifrarnika analitika, koji ispišemo putem metode metode GetAnalytics.

Rabate

Postotak popusta.

Description

Opis prometa.

ValueOfReceipt

Ukupna vrijednost primke. Podatak se unosi kod primke od stranke.

PercentOfDirectCostsOfPurchase

Postotak zavisnih troškova. Podatak se unosi kod primke od stranke.

Currency

Novčana jedinica.  Podatak se unosi kod primke od stranke.

Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica, koji ispišemo putem metode GetCurrencies.

ExchangeRate

Tečaj. Podatek se unosi kod primke od stranke. Ako nije upisan predlaže se na temelju novčane jedinice i datuma. 

DeliveryNoteReportTemplate

Postavke ispisa za otpremnicu. Podatak se unosi kod izdavanja stranci i kod prijenosa među skladištima.

Unese se ID postavke ispisa – postavke ispisa odaberemo iz šifrarnika postavki ispisa, koji ispišemo putem metode GetReportTemplates.

Za otpremnicu se odabere postavka ispisa, gdje je je DisplayType = DO.

DeliveryNoteDescriptionAbove

Napomena koja će se ispisati kao opis iznad na otpremnici koja se pripremi. Podatak se unosi kod izdavanja stranci i kod prijenosa među skladištima. 

DeliveryNoteDescriptionBelow

Napomena koja će se ispisati kao opis ispod na otpremnici koja se pripremi. Podatak se unosi kod izdavanja stranci i kod prijenosa među skladištima.

AddresseeName

Sljedeći podaci unose se kod izdavanja stranci i kod prijenosa među skladištima:

Naziv primatelja.

AddresseeAddress

Adresa primatelja.

AddresseePostalCode

Poštanski broj primatelja.

AddresseeCity

Naziv pošte primatelja.

AddresseeCountry

Država primatelja.

Unese se ID države – državu odaberemo iz šifrarnika država, koji ispišemo putem metode GetCountries.

AddresseeCountryName

Naziv države primatelja koji će se prikazati na otpremnici. Podatak se unosi ako AddresseeCountry nije domaća država.

RecipientName

Sljedeći podaci unose se kod izdavanja stranci i kod prijenosa među skladištima. 

Naziv primatelja.

RecipientAddress

Adresa primatelja.

RecipientPostalCode

Poštanski broj primatelja.

RecipientCity

Naziv pošte primatelja.

RecipientCountry

Država primatelja.

Unese se ID države – državu odaberemo iz šifrarnika država, koji ispišemo putem metode GetCountries.

RecipientCountryName

Naziv države primatelja koji će se prikazati na otpremnici. Podatak se unosi ako AddresseeCountry nije domaća država.

Status

Status prometa zaloge:

 • O - predložak.
 • P - potvrđen.

StockEntryRows

Popis redaka prometa zaliha.


StockEntryRow - podaci redaka prometa zaliha

StockEntryRow

Podatak

Opis

RowNumber

Redni broj retka.

Item

Artikl, obvezan podatak.

Unese se ID artikla – artikl odaberemo iz šifrarnika artikala, koji ispišemo putem metode GetItems.

WarehouseFrom

Skladište iz. Podatak se unosi kod izdavanja i kod prijenosa među skladištima.

Unese se ID skladišta – skladište odaberemo iz šifrarnika skladišta, koji ispišemo putem metode GetWarehouses.

WarehouseTo

Skladište u. Podatak se unosi kod primke i kod prijenosa među skladištima.

Unese se ID skladišta – skladište odaberemo iz šifrarnika skladišta, koji ispišemo putem metode GetWarehouses.

Quantity

Količina.

Price

Cijena. Podatak se unosi kod primke.

DiscountPercent

Postotak popusta.

LinkedStockEntryRow

Povezani redak zaliha - podatak se unosi samo kod povrata. Unese se StockEntryRowId izvornog retka na koji se odnosi povrat.

MarginPercent

Postotak marže. Podatak se unosi kod primke od stranke.

SellingPrice

Prodajna cijena.

Value

Vrijednost retka.

SerialNumber

Serijski broj. Podatak se unosi kod izdavanja, ako u postavkama organizacije imamo postavljeno da se unose serijski brojevi. 

AveragePrice

Prosječna nabavna cijena artikla. Podatak nije nužno ažuran u primjeru da smo unosili promet prije obrađenog prometa te je za ažurne podatke potrebno ponovno pokrenuti vrednovanje / knjiženje zaliha. 


Primjeri

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći s testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode.

 

Unos novog izdavanja stranci

Metoda: AddStockEntry

Unos bez podataka za otpremnicu (bez primatelja).

StockEntry

Podatak

Opis

StockEntryType

I - izdavanje

StockEntrySubtype

S - stranci

Date

01.05.2019

Customer

ID stranke


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

1

Item

ID prvoga artikla

WarehouseFrom

ID skladišta

Quantity

 125


StockEntryRow

Podatek

Opis

RowNumber

2

Item

ID drugoga artikla

WarehouseFrom

ID skladišta

Quantity

 75


JSON

{

    "StockEntryId": null,

    "StockEntryType": "I",

    "StockEntrySubtype": "S",

    "Date": "2019-05-01T00:00:00",

    "Number": null,

    "Customer": {

        "ID": 399631,

        "Name": "Saop d.o.o.",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

    },

    "Analytic": null,

    "Rabate": 0.00,

    "Description": "",

    "ValueOfReceipt": 0.00,

    "PercentOfDirectCostsOfPurchase": 0.00,

    "Currency": null,

    "ExchangeRate": 0.000000,

    "DeliveryNoteReportTemplate": {

        "ID": 59478,

        "Name": "Standardno - Otpremnica",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/report-templates/59478"

    },

    "DeliveryNoteDescriptionAbove": "",

    "DeliveryNoteDescriptionBelow": "",

    "AddresseeName": "Saop d.o.o.",

    "AddresseeAddress": "PUŽEVA  13",

    "AddresseePostalCode": "10000",

    "AddresseeCity": "ZAGREB",

    "AddresseeCountryName": "HRVATSKA",

    "AddresseeCountry": {

        "ID": 95,

        "Name": "HR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/countries/95"

    },

    "RecipientName": null,

    "RecipientAddress": null,

    "RecipientPostalCode": null,

    "RecipientCity": null,

    "RecipientCountryName": null,

    "RecipientCountry": null,

    "Status": "P",

    "StockEntryRows": [{

            "StockEntryRowId": null,

            "StockEntry": null,

            "RowNumber": 1,

            "Item": {

                "ID": 229128,

                "Name": "Roba 1",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/229128"

            },

            "WarehouseFrom": {

                "ID": 1192,

                "Name": "Skladište",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/warehouses/1192"

            },

            "WarehouseTo": null,

            "Quantity": 125.000000,

            "Price": 151.016216,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "LinkedStockEntryRow": null,

            "MarginPercent": 0.00,

            "SellingPrice": 0.000000,

            "Value": 18877.03,

            "SerialNumber": "",

            "Mass": 0.000000,

            "AveragePrice": 151.016167,

        }, {

            "StockEntryRowId": null,

            "StockEntry": null,

            "RowNumber": 2,

            "Item": {

                "ID": 260210,

                "Name": "Proizvod 1",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/260210"

            },

            "WarehouseFrom": {

                "ID": 1192,

                "Name": "Skladište",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/warehouses/1192"

            },

            "WarehouseTo": null,

            "Quantity": 75.000000,

            "Price": 20.000000,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "LinkedStockEntryRow": null,

            "MarginPercent": 0.00,

            "SellingPrice": 0.000000,

            "Value": 1500.00,

            "SerialNumber": "",

            "Mass": 0.000000,

            "AveragePrice": 20.000000,

        }

    ],

}


Unos nove primke od stranke

Metoda: AddStockEntry

StockEntry

Podatak

Opis

StockEntryType

P - primka

StockEntrySubtype

S - od stranke

Date

01.05.2019

Customer

ID stranke


StockEntryRow

Podatak

Opis

RowNumber

1

Item

ID prvoga artikla

WarehouseTo

ID skladišta

Quantity

 10

Price

 150


StockEntryRow

Podatak

Opis

RowNumber

2

Item

ID drugoga artikla

WarehouseTo

ID skladišta

Quantity

 50

Price

 45


JSON

{

    "StockEntryId": null,

    "StockEntryType": "P",

    "StockEntrySubtype": "S",

    "Date": "2019-05-01T00:00:00",

    "Number": 7,

    "Customer": {

        "ID": 399631,

        "Name": "Saop d.o.o.",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

    },

    "Analytic": null,

    "Rabate": 0.00,

    "Description": "",

    "ValueOfReceipt": 3750.00,

    "PercentOfDirectCostsOfPurchase": 0.00,

    "Currency": {

        "ID": 9,

        "Name": "HRK",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

    },

    "ExchangeRate": 1.000000,

    "DeliveryNoteReportTemplate": null,

    "DeliveryNoteDescriptionAbove": "",

    "DeliveryNoteDescriptionBelow": "",

    "AddresseeName": null,

    "AddresseeAddress": null,

    "AddresseePostalCode": null,

    "AddresseeCity": null,

    "AddresseeCountryName": null,

    "AddresseeCountry": null,

    "RecipientName": null,

    "RecipientAddress": null,

    "RecipientPostalCode": null,

    "RecipientCity": null,

    "RecipientCountryName": null,

    "RecipientCountry": null,

    "Status": "P",

    "StockEntryRows": [{

            "StockEntryRowId": null,

            "StockEntry": null,

            "RowNumber": 1,

            "Item": {

                "ID": 229128,

                "Name": "Roba 1",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/229128"

            },

            "WarehouseFrom": null,

            "WarehouseTo": {

                "ID": 1192,

                "Name": "Skladište",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/warehouses/1192"

            },

            "Quantity": 10.000000,

            "Price": 150.000000,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "LinkedStockEntryRow": null,

            "MarginPercent": 0.00,

            "SellingPrice": 0.000000,

            "Value": 1500.00,

            "SerialNumber": "",

            "Mass": 0.000000,

            "AveragePrice": 150.964103

        }, {

            "StockEntryRowId": null,

            "StockEntry": null,

            "RowNumber": 2,

            "Item": {

                "ID": 384501,

                "Name": "Moj artikl",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/384501"

            },

            "WarehouseFrom": null,

            "WarehouseTo": {

                "ID": 1192,

                "Name": "Skladište",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/warehouses/1192"

            },

            "Quantity": 50.000000,

            "Price": 45.000000,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "LinkedStockEntryRow": null,

            "MarginPercent": 0.00,

            "SellingPrice": 0.000000,

            "Value": 2250.00,

            "SerialNumber": "",

            "Mass": 0.000000,

            "AveragePrice": 45.000000

        }

    ]

}


U ovoj uputi