Slanje isplatnih lista putem e-pošte - format privitka

S ovom verzijom programa instalirana je dorada kojom se, prilikom slanja isplatnih liste putem e-pošte iz programa, umjesto zip formata, platne liste sada pošalju u pdf formatu.

Dokument je i dalje zaštićen (ovisno o odabranoj opciji lozinke kod slanja iz programa), a sami pregled za korisnike na ovaj je način puno jednostavniji jer većina uređaja (mobitel, tablet i sl.) podržava pregled pdf dokumenata.

U ovoj uputi