Kopiranje putnih naloga

  1. Odaberemo putni nalog kojeg želimo kopirati tako da kliknemo na njegov status.
  2. Kliknemo na Kopiraj.
  3. Kopija će biti ista kao i original.
  4. Uredimo podatke o putnom nalogu, kao na primjer predviđeno vrijeme putovanja, djelatnika i slično.
  5. Kliknemo na Spremi ili Spremi i novo.


U ovoj uputi