Potvrda o plaći (HZZO) - obrazac R1

Obrazac R1 - potvrda o plaći predaje se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kada se ostvare uvjeti po kojima naknada za bolovanje djelatnika prelazi s obveze poslodavca u nadležnost HZZO-a (bolovanje na teret HZZO). U obrazac se unose podaci o iznosima plaća koje su djelatniku isplaćene u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg djelatnik stječe pravo na naknadu HZZO-a.

U Minimaxu je obrazac moguće formirati u modulu Plaće > Obračun plaća.

  • na drugom koraku obračuna plaće na popisu djelatnika odaberemo djelatnika za kojeg nam je potreban obrazac
  • klikom na polje Obrazac R1 pripremi se popunjeni obrazac, odnosno potvrda o plaći koju možemo ispisati ili preuzeti na računalo

Važna napomena: Program formira obrazac za plaće koje su bile isplaćene u zadnjih 6 mjeseci pri čemu je ključan datum isplate.

Primjer:
Ako je u kolovozu isplaćena plaća za srpanj, a datum isplate je u kolovozu, ta plaća neće biti prikazana ako na plaći za rujan odaberete prikaz R1 obrasca. S druge strane, da je datum isplate te plaće u srpnju, ta bi plaća bila na R1 obrascu na plaći za rujan.

U ovoj uputi