Šifrarnik stope PDV-a

U šifrarniku stope PDV-a unesene su stope PDV-a za Hrvatsku.

Unos stope PDV-a

Unos novih stopa uređujemo u Šifrarniku > Stope PDV-a. Šifrarnik za stope PDV-a prikazuje se ako je na postavkama organizacije uključena kvačica na polju Ručni unos PDV stopa.

Prije unosa stope, uredimo u Šifrarniku > Konta konta na koja će nam se knjižiti porez.

  1. Izaberemo Novo.
  2. Unesemo Državu.
  3. Označimo kvadratić na Upotreba (omogućuje izbor stope PDV-a na redu izlaznih računa).
  4. Unesemo opću i sniženu stopu PDV-a za izabranu državu.
  5. Unesemo konto za opću i sniženu stopu PDV-a.
  6. Spremimo.

Što napravi program?

Prilikom unosa novog izlaznog računa za kupca iz EU, program će prilikom unosa artikla na polju za PDV predložiti unesenu stopu.

U ovoj uputi