Paušalisti - dopune evidentiranja u obrazac KPR

U modulu KIR (Knjiženje izlaznih računa i utržaka) na vrstama organizacije Paušalni obrtnik na osnovnom pregledu dodano je polje Obrazac KPR gdje je moguće pregledati i ispisati knjigu prometa.

Evidencija utrška u KPR iz modula KIR

Kod organizacija paušalnih obrtnika podaci u KPR (time i u PO-SD) do sada su se evidentirali samo iz modula izlaznih računa ili preko temeljnice IR u glavnoj knjizi.

Ovom doradom modul Knjiženje izlaznih računa i utržaka (KIR) povezan je s KPR i sada se utržak unesen u tom modulu evidentira u Knjigu prometa u stupac Iznos naplaćen u gotovini.

Evidencija izlaznih računa iz modula KIR sukladno načinu plaćanja

Računi na kojima je odabran (samo) gotovinski način plaćanja, u KPR će se evidentirati u stupac Iznos naplaćen gotovinskim putem.


Računi na kojima je u kombinaciji s gotovinskim načinom plaćanja odabran način plaćanja Transakcijski račun, u KPR će se evidentirati u stupac Iznos naplaćen bezgotovinskim putem.
Pri tome će se iznos gotovinskog načina plaćanja evidentirati odmah, a iznos za transakcijski način plaćanja nakon što je zatvoren.

Evidencija datuma storna u KPR

U primjerima formiranja storna izlaznog računa preko opcije Kopiraj > U knjižno odobrenje primijetili smo da su se u nekim slučajevima računi u KPR evidentirali sa zamijenjenim datumima - original račun s datumom storna, storno s datumom orginalnog računa.

Navedeno je ispravljeno i sada se i u primjerima tako formiranog storna oba računa u KPR evidentiraju s datumom storna.

U ovoj uputi