PDV po naplaćenoj realizaciji – zapisi za PDV

Na organizacijama koje su obveznici PDV-a po naplaćenoj realizaciji, program u određenim primjerima na račun nije upisao novi redak s datumom za PDV iako je račun zatvoren. Npr. ako se unio storno izlaznog računa i račun nakon toga zatvorio preko izvoda, na računu se nije upisao datum za PDV. 

Navedeno je ispravljeno i na temeljnici računa sada se pripremi zapis za PDV s datumom za PDV i kod zatvaranja storna računa.

Za organizacije koje su obveznici PDV-a po naplaćenoj realizaciji predlažemo da provjerite račune koji su zatvarani stornom, odnosno provjerite je li se na temeljnicama tih računa upisao datum za PDV.

U ovoj uputi