Prodaja u maloprodaji iz zaliha veleprodaje - dodatno skladište

Sukladno prijenosu maloprodaje u modul zaliha od početka 2021., promijenjen je i način povezivanja maloprodaje i veleprodaje. U prethodnom modulu, prodaja u maloprodaji na izlaznom se računu povezivala preko poslovnice na kojoj je bilo definirano neposredno razduženje zaliha s prodajom i definirano skladište za razduživanje.

Instalacijom ove dorade, odnosno odabirom dodatnog skladišta omogućeno je rasterećenje po sastavnici iz skladišta veleprodaje s automatskom evidencijom izdavanja proizvoda s maloprodajnog skladišta.

Dodatno (veleprodajno) skladište koristimo u slučaju kad želimo prijenos na maloprodajno skladište i prodaju iz MP skladišta, a na prijenos utječe uključena opcija na postavkama organizacije i postavka sastavnice na artiklu.

Više o ovoj funkcionalnosti pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi