Pregled računa plaćenih platnim karticama

Kod Ulaznih računa koji su bili plaćeni platnom karticom kao način plaćanja označimo Plaćeno karticom i račun za troškove povežemo s ulaznim računom banke za upotrebu platnih kartica.

S tim povezivanjem račun pored svog broja dobije i znak i broj ulaznog računa od banke radi lakše evidencije.

Primjer: 
U našem primjeru imamo račun od banke broj 2018-1 te jedan račun za troškove 2018-2 koji je bio plaćen platnom karticom stoga je povezan (način plaćanja) s ulaznim računom od banke 2018-1 i dodijeljen mu je broj 2018-2/2018-1.

Na pregledu ulaznih računa kvačicom u Plaćeno karticom prikažemo popis svih računa plaćenih karticom.

U ovoj uputi