Stanje zaliha ne slaže se sa stanjem u glavnoj knjizi

U toj je situaciji potrebno provjeriti:

Jesu li sve primke vrednovane s ulaznim računima

Sve primke moraju u dijelu Ulazni račun imati također zapisanu i Vrijednost koju program automatski popuni pri unosu primke i ažurira prilikom povezivanja s ulaznim računom.

  • Ako je u dijelu Ulazni račun vrijednost jednaka 0,00, to znači da primka nije vrednovana. Primku je potrebno povezati s odgovarajućim ulaznim računom
  • Pregled primki i pripadajućih računa možete provjeriti tako da na preglednici zaliha izaberete vrstu prometa Primka i podvrstu prometa Stranka.

Je li u zalihama bilo pokrenuto knjiženje za razdoblje koje pregledavamo

Izaberemo Knjiženje i provjerimo do kojeg su datuma bile proknjižene temeljnice zaliha.

  • Klik na gumb Knjiži napravi automatsku temeljnicu tipa ZAL u glavnoj knjizi. Uzme sva izdavanja koja još nisu bila knjižena.
  • Ukoliko od datuma zadnjeg knjiženja nije bilo niti jednog izdavanja, temeljnica se ne kreira. 
  • Više o knjiženju zaliha.

Postoje li povezani ulazni računi i primke koje se prema datumu nalaze u različitim razdobljima

Možemo si pomoći alatom Usporedba datuma, pomoću kojeg dobijemo pregled povezanih primki i primljenih računa s različitim datumima.
Provjerimo je li koji datum izvan razdoblja kojeg pregledavamo u glavnoj knjizi.

  • U tom primjeru moguće je da nam se na stanju zaliha nalazi neka primka koji na taj datum još nije bio vrednovana s ulaznim računom te ga stoga niti nema u glavnoj knjizi, i obratno.
  • To se često može dogoditi kod primki pred kraj mjeseca za koje račune dobijemo tek početkom sljedećeg mjeseca. 
  • Česta greška je i ulazni račun koji je datiran prije primke u zalihama.
  • Takav primjer je i primka u novoj godini a ulazni račun u staroj godini. Tada ostane vrijednost računa prilikom prelaska u novu godinu na kontu razreda 5.
U ovoj uputi