Obrazac RAD-1G

Obrascem RAD-1G državni zavod za statistiku provodi godišnje istraživanje o zaposlenima i plaćama. S novom verzijom programa omogućeno je formiranje RAD-1G obrasca u Minimaxu.

Postavke djelatnika

Kako bi se ispravno formirali podaci za obrazac, na postavkama djelatnika u dijelu Ostali podaci potrebno je unijeti podatke o obrazovanju, vrsti radnog odnosa i vrsti radnog vremena.

Za ispravno formiranje obrasca, na djelatniku moraju biti odabrana sva 3 podatka. Uz to, kako bi se ispravno popunile tablice 1., 2. i 7. za djelatnike moraju biti formirane plaće za sve mjesece prošle godine budući da se u tim tablicama evidentiraju podaci za cijelu prethodnu godinu, a u drugima stanje na 31.3. aktualne godine.

Formiranje obrasca

U modulu Plaće > Obračun plaća, klikom na Pregledi moguće je formirati RAD-1G obrazac.


Klikom na RAD-1G otvori se novi prozor s mogućnošću definiranja godine za koju želite pripremiti podatke kao i mogućnost odabira novčane jedinice u kojoj želite RAD-1G formirati. Program predlaže tekuću poslovnu godinu.

Klikom na Pripremi izvješće formira se Excel tablica koja se automatski preuzme na Vaše računalo. U pripremljenoj Excel datoteci tablice s obrasca podijeljene su svaka u svoj sheet, odnosno list. Naziv pojedinog lista naziv je tablice s obrasca - npr. Zaposleni prema starosti i spolu, stanje 31.3., Zaposleni prema vrsti radnog odnosa, stanje 31.3. itd.

Napomena:

Excel tablica koja se pripremi u programu, odnosno raspored listova ažuriran je sukladno promjenama obrasca za 2020. godinu. Ono na što je potrebno obratiti pozornost su: sheet / list 4. Obrazovanje gdje se popunjavaju podaci o zaposlenima prema stupnju stručnog obrazovanja (prema formalno-pravnoj kvalifikaciji), stanje 31.3. i sheet / list 7. Sati rada zaposlenih.

Naime, u tablici koja se pripremi u programu nazivi u tablici 4 istovjetni su onima u tablicama 1 i 2, dok se u obrascu za 2020. godinu ti nazivi nešto razlikuju u nazivima i rasporedu. 

Usporedba naziva za tablicu 4. iz obrasca za 2020. i sheeta 4 iz Excel tablice koja se pripremi u programu:

Tablica 4 iz obrasca za 2020.:Sheet 4 iz Excel tablice iz programa:
Diplomski studij i poslijediplomski studijVisoka stručna sprema
Preddiplomski studijViša stručna sprema
Kratki stručni studijSrednja stručna sprema
GimnazijaNiža stručna sprema
Srednja strukovna škola u trajanju od 4 ili 5 godina
Visokokvalificirani
Srednja strukovna škola u trajanju od 1 do 3 godineKvalificiran
Priučeni - polukvalificiraniPriučeni - polukvalificirani
Osnovna školaNekvalificirani
Bez škole
Od ukupnoga diplomskog i preddiplomskog studija:
doktori znanosti
magistri znanosti
Od ukupnoga diplomskog i preddiplomskog studija:
doktori znanosti
magistri znanosti

Razlike nisu velike i na obrascu su ispod tablice objašnjeni pojmovi i na što ste odnose, no obratite pažnju prilikom "prepisivanja" podataka iz Excel tablice u verziju na stranicama DZS-a kako ne bi došlo do pogreške.

U tablici koja se pripremi u programu, u listu 7 podaci za sate rada zaposlenih pripreme se u ukupnom broju sati, dok su na obrascu podaci podijeljeni na sate rada za puno i nepuno radno vrijeme pa je također potrebno obratiti pažnju kod unosa podataka na stranicama DZS.

U ovoj uputi