Izlazni računi i PDV - nova vrsta obračuna PDV-a

Sukladno odredbama članka 45. stavka 1. Zakona prema kojem su usluge prijevoza i sve druge otpremne usluge u vezi s izvozom dobara u treće zemlje oslobođene PDV-a, na izlaznim računima za stranke pravne osobe iz EU i trećih zemalja koje su obveznici PDV-a, omogućili smo odabir nove vrste obračuna PDV-a Oslobođeno po čl. 45.

Na računu s tom odabranom vrstom obračuna, PDV se neće obračunati, a račun će se evidentirati u polje I.9 PDV obrasca (izvozne isporuke) te u stupac 15 knjige IRA (izvozne isporuke).

Postavke za ovu evidenciju, kao i ostala polja PDV obrasca možete pronaći u OVOJ uputi preuzimanjem dokumenta PDV obrasca u kojem su navedene kombinacije postavki za određeno polje. 

U ovoj uputi