Analytic (Analitika)

Uputa se odnosi na prijenos podataka iz šifrarnika analitika preko API-ja.


Općenita uputa:Šifrarnik Analitike
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Analytic
Kratak opis:Moguć je prijenos analitika.
Moguće je dodavanje i spremanje analitika.
Moguće je brisanje analitika.


Analytic - podaci analitike

Analytic

Podatak

Opis

Code

Šifra analitike

Name

Naziv analitike

UsageEndDate

Datum kraja uporabe analitike

ParentAnalytic

Viša analitika

Unese se ID analitike - analitiku odaberemo iz šifrarnika analitika, koji ispišemo putem metode GetAnalytics.

U ovoj uputi