Postavke zadataka

Prema nekom poslovnom događaju u programu se mogu  pripremiti zadaci, odnosno urediti postavke zadataka za pojedine korisnike.

Na primjer:

  • Zadatak (upozorenje) 5 dana prije roka za predaju PDV-a
  • Obavijest da je ulazni račun prošao valutu prije „x“ dana i još nije zatvoren
  • Obavijest da je bio potvrđen obračun plaće (obavijest automatski može dobiti i klijent servisa…)

U Postavkama organizacije odaberemo  > Zadaci.


  1. Odaberemo Stranku.
  2. Označimo zadatak za odabranu stranku:
    • Unesite broj dana prije ili nakon roka, kada želite da se za stranku počnu pojavljivati upozorenja.
    • Zadatak možete označiti kao važan te priložiti dokument ukoliko želite.
  3. Možemo odabrati upozorenje izvan Minimaxa, odnosno da se pošalje e-poštom.
U ovoj uputi