Nalozi za plaćanje - slanje putem e-pošte

S novom verzijom programa instalirana je dorada kojom se kod dokumenta pripremljenih u modulu Nalozi za plaćanje prilikom slanja putem e-pošte predlaže prethodno unesena e-mail adresa za slanje.

U ovoj uputi