Matična knjiga radnika

U šifrarniku djelatnika klikom na polje Evidencija o radnicima moguće je ispisati matičnu knjigu radnika.

Na dokumentu će se pripremiti evidencija za sve djelatnike koji imaju upisan datum zaposlenja od. Listanjem po stranicama možemo pregledati dokument za svakog djelatnika.

Evidenciju je moguće pripremiti i za pojedinačnog djelatnika klikom na djelatnika pa na Evidencija o radnicima

Klikom na Spremi na djelatnika dokument se u pdf formatu spremi na djelatnika u privitke s podatkom o datumu formiranja.

Kako bi se na dokumentu popunili svi podaci, na postavkama djelatnika dodana su nova polja koja je potrebno popuniti za odgovarajuća polja na dokumentu. Ostali podaci računaju se iz obračuna plaće.

Sukladno upisanom datumu u polju Dozvola za rad vrijedi do, program će u modulu obračuna plaće prikazati obavijest 2 mjeseca prije datuma isteka dozvole (8.6.2022. prikazat će obavijest za djelatnika kojem dozvola ističe 8.8.2022.).

U ovoj uputi