Službena putovanja - dodatna odredišta i izračun udaljenosti

Na unosu relacija na službenom putovanju dodana je funkcionalnost za dodavanje odredišta za primjere kada se tijekom službenog putovanja posjećuje više odredišta.

Isto tako, dodana je opcija za dodavanje povratka na početnu točku pri čemu program doda polazišnu točku kao konačno odredište.

Međuodredišta koja se unesu na relaciji program zapamti i predlaže na uređivanju relacija. Pregled svih relacija dostupan je klikom na ikonu pokraj polja Relacija na unosu službenog putovanja.

Klikom na Izračunaj udaljenost izračuna se stvarna udaljenost od polazišta do odredišta (do sada je program kilometražu računao na način da je udaljenost množio s 2).

Prilikom obračuna troškova klikom na Kilometraža program će predložiti relaciju s unosa putnog naloga (sa svim odredištima) i kilometre sukladno upisanom početnom i završnom stanju.

Više o unosu službenog putovanja s više odredišta pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi