Ispis rekapitulacije računa

U izborniku Izlazni računi možemo ispisati rekapitulaciju računa.

  1. U modulu Poslovanje > Izlazni računi.
  2. Odaberemo Alati > Ispis dnevne rekapitulacije.
  3. Upišemo datume od do za koje želimo pripremiti rekapitulaciju.
  4. Klikom na Ispiši program pripremi popis gotovinskih i negotovinskih računa na izabrano razdoblje u PDF dokumentu.

Ako se ne otvori prozor s ispisom, predlažemo da provjerite postavke skočnih prozora u pregledniku (Chrome, Internet explorer, Firefox) .

U ovoj uputi