Izlazni računi - ispis dnevne rekapitulacije

U izborniku Izlazni računi možemo ispisati i dnevnu rekapitulaciju računa.

 1. Odaberemo izbornik > Poslovanje > Izlazni računi.

2. U retku odaberemo Alati.

3. Iz padajućeg izbornika odaberemo Ispis dnevne rekapitulacije.

4. Upišemo datum za koji želimo pripremiti rekapitulaciju.

5. Izaberemo Potvrdi.

6. Program pripremi popis gotovinskih i negotovinskih računa na izabrani dan u PDF dokumentu.

 

Ako program ne pripremi ispis, predlažemo da provjerite postavke skočnih prozora u pregledniku (Chrome, Internet explorer,  Firefox) .

U ovoj uputi