Poslovanje

Izlazni računi

U modulu izlazni računi možemo pripremati račune i račune za predujam. Također je moguće izdavati gotovinske fiskalizirane račune, kao i e-račune obveznicima javne nabave. Dokumenti se mogu oblikovati, ispisati i slati e-poštom. Možemo jednostavno izdavati ponavljajuće račune i povezivati račune sa zalihama. Status plaćanja možemo pratiti preko "semafora" na popisu izlaznih računa.

Ulazni računi

Minimax možemo koristiti za unos ulaznih računa i ulaznih računa za predujam. Dobavljači mogu biti domaće i strane pravne i fizičke osobe. Prilikom unosa ulaznog računa program automatski priprema naloge za plaćanje za prijenos u internet bankarstvo i automatski knjiži račun u glavnu knjigu te pripremi zapise za poreznu evidenciju. Ulazni računi povezani su s modulom zaliha i osnovnih sredstava.

Službena putovanja

Nalozi za službena putovanja mogu se ispostavljati, ispisivati, obračunavati i knjižiti. Povezivanje s Google kartama omogućuje programu da sugerira rutu i izračuna kilometre. Program također samostalno izračunava visinu dnevnica ovisno o trajanju putovanja i o državi, a mogu se dodati i drugi troškovi (parking, cestarina, troškovi smještaja itd.). Program također priprema i nalog za plaćanje. Putne naloge možemo kopirati, uređivati i brisati.

Ponude

U Minimaxu možemo jednostavno pripremiti i ispisati ponudu / predračun. Ponudu možemo poslati e-mailom, a program omogućava i kopiranje ponude u novu ponudu, račun, radni nalog i primljenu narudžbu.

Otvorene stavke

Otvorene stavke pregled su neplaćenih ili djelomično neplaćenih izlaznih i ulaznih računa. U programu možemo pregledavati otvorene stavke prema različitim kriterijima, kao što su datumi, iznosi, konta. Možemo pripremiti ispis otvorenih stavki, opomene, prijedlog bilateralne kompenzacije, zatvarati otvorene stavke i izvoziti stavke i dužnike.

Obračun kamata

U programu možemo obračunati kamate za otvorene stavke za određeno razdoblje i kamate za zakašnjele uplate. Također možemo obračunati kamate za bilo koju glavnicu za određeno vremensko razdoblje. Program koristi proporcionalnu (linearnu) metodu za obračun. Prilikom kašnjenja s plaćanjem možemo odabrati zadanu kamatnu stopu iz programa koja se sustavno ažurira ili možemo dodati našu vlastitu kamatnu stopu. Obračun kamata može se ispisati.

Zalihe

U modulu zalihe pratimo zalihe artikala po metodi kretanja prosječnih cijena. Ovdje unosimo primke, izdavanja, prijenose između skladišta, radimo inventuru, knjižimo zalihe u glavnu knjigu, pregledavamo podatke o zalihama te vodimo jednostavnu proizvodnju. Zalihe su povezane s izlaznim i ulaznim računima, radnim nalozima, primljenim i izdanim narudžbama te s glavnom knjigom.

Dnevni utržak

Dnevni utržak povezan je s djelatnošću u kojoj pri poslovanju koristimo drugi alat u poslu (blagajnu u npr. trgovini ili ugostiteljstvu). U dnevni utržak unosimo podatke od svakog pojedinog zaključka blagajničkog dana. Dnevni utržak omogućava povezivanje s modulom Maloprodaje.

Blagajna

Blagajna je namijenjena upravljanju novčanim transakcijama unutar tvrtke. Program numerira promet blagajne unutar jednog blagajničkog dnevnika, tako da unutar jednoga dana možemo imati više blagajničkih primitaka ili izdataka.

Maloprodaja

Unutar programa možemo voditi vrijednosnu ili količinsku maloprodaju. Glavna svrha modula jest vođenje maloprodaje za potrebe računovodstva i pružanje pravno potrebnih dokumenata poput potvrde, zapisnika o promjeni cijena, trgovačke knjige. Mogu se unositi različite vrste prometa: primka, promjena cijena, osobna upotreba, prodaja, kalo i inventurna lista.

Bankovni izvodi

U program možemo uvoziti izvode svih banaka s područja RH. Možemo uvesti više izvoda odjednom, a izvode možemo unositi i ručno. Na temelju unosa plaćanja (knjiženja) na izvodu banke, jednim klikom možemo zatvoriti ulazni račun, izlazni račun, račun za predujam ili temeljnicu sa zapisima za PDV-a (npr. prilikom plaćanja bankovne provizije na izvodu).

Nalozi za plaćanje

Minimax automatski priprema naloge za plaćanje za sve obračune i dokumente u kojima nastane obveza plaćanja. Automatski nalozi za plaćanje sadrže sve potrebne podatke. Naloge možemo spremiti u datoteku koja se potom može uvesti u bilo koje internet bankarstvo banke u RH. Na jedan nalog možemo udružiti više naloga s istim brojem računa primatelja. Naloge možemo ručno unositi, kopirati i uređivati.

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija omogućuje pregled nad plaćanjima računa (možete vidjeti status plaćanja za svaki izlazni i ulazni račun). Ulazne račune moguće je uslikati i preko mobilne aplikacije poslati u Minimax web aplikaciju. Kroz mobilnu aplikaciju moguće je pregledati promet s najvećim dobavljačima i kupcima. Imamo pristup i do podataka o strankama (kontakti i drugi podaci o kupcima i dobavljačima).

Pokazatelji

Pokazatelji su pokazatelji poslovanja koji se pripreme u Minimaxu. Izvještaji za pokazatelje automatski su upisani i korisnik ih ne može postavljati po želji.