Blagajna - preračun vrijednosti na blagajni u stranoj novčanoj jedinici

Ako u šifrarniku blagajne imamo unesenu blagajnu u stranoj novčanoj jedinici, kod unosa primitaka i izdataka za tu blagajnu zaključivanjem dnevnika sada se na temeljnici preračuna vrijednost u domaćoj novčanoj jedinici.

Novčana jedinica definirana na postavkama blagajne predlaže se prilikom unosa blagajničkih primitaka i izdataka, a ukoliko je potrebno, moguće ju je promijeniti prilikom unosa.

S ovom funkcionalnosti i na unosu devizne blagajne omogućen je unos konta domaće novčane jedinice.

Budući da se taj konto na deviznoj blagajni do sada nije unosio, sistemski je na sve blagajne u stranoj novčanoj jedinici upisan konto 1020 za RIF i RRIF organizacije te 1131 za neprofitne organizacije. Ako Vam ta postavka ne odgovara, možete ju ažurirati na postavkama blagajne u šifrarniku.

U ovoj uputi