Ulazni račun za robu i usluge iz 3. zemalja

Organizacija koja je obveznik PDV-a prima račun za robu ili usluge od dobavljača iz 3. zemalja.

Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa. 

Kod unosa dobavljača pazimo da odaberemo pravu državu i vrstu poreznog obveznika.

Dodavanje rashoda

Iz padajućeg izbornika odaberemo rashod koji ima sljedeće značajke:

  • Odabranu sniženu ili opću stopu PDV-a
  • Označeno da se odnosi na robu ili usluge (utječe na prikaz podataka na obrascu PDV-a)
  • Oznaku da se radi o samooporezivanju

 Ako u izborniku nemamo odgovarajući dohodak možemo ga dodati klikom na ikonu Novo, tj. popraviti postojećeg klikom na ikonu Uredi.

Dodavanje redova na račun

  1. Unesemo osnovicu i iznos PDV-a
  2. Unesemo opis reda računa (podatak se prenese na knjiženje u temeljnici)
  3. Uredimo Datum obračuna PDV-a i Datum odbitka PDV-a (podaci utječu na uzimanje podataka u PDV evidencije)
  4. Kliknemo na Spremi red
  5. Ako na računu ima više rashoda dodamo ih na isti način.
  6. Račun potvrdimo.

Što učini program?

Program pripremi knjigovodstvenu temeljnicu s odgovarajućim zapisima za PDV.

U ovoj uputi