Otpremnica – ispis ukupne količine po mjernim jedinicama

Na postavkama ispisa otpremnice dodali smo postavku za ispis ukupne količine artikala po mjernim jedinicama. Ako se uključi ta funkcionalnost, program na ispisu za svaku mjernu jedinicu prikaže količinu.

Navedeno je automatski označeno na postavkama ispisa, osim ako korisnik ne ukloni kvačicu za navedenu mogućnost.

Više o postavkama ispisa otpremnice pogledajte OVDJE.

U ovoj uputi