Izdana e-otpremnica

Uputa se odnosi na pripremu, izdavanje i slanje e-otpremnice.

Postavke za pripremu e-otpremnice

Ako želimo da program priprema e-otpremnice, potrebno je prvo urediti postavke.

 1. Klikom na  Postavke organizacije > Organizacija kliknemo Uredi.
 2. U dijelu eDokumenti odaberemo posrednika za slanje Moj eRačun i upišemo korisničko ime i lozinku.
  • ako u Minimaxu imate aktiviran modul zaliha i vodite zalihe u programu, za pripremu e-otpremnice možete odabrati želite li da program pripremi e-otpremnicu iz računa ili iz izdavanja.
   • iz računa - program će pripremiti e-otpremnicu ispostavljanjem računa (neće pripremiti e-otpremnicu unosom izdavanja u modulu Poslovanje > Zalihe)
   • iz izdavanja - program će pripremiti e-otpremnicu unosom i potvrdom izdavanja u modulu zaliha (neće pripremiti e-otpremnicu unosom računa u modulu Poslovanje > Izlazni računi)
  • ako u programu nemate aktiviran modul zaliha, na postavkama organizacije u dijelu Priprema e-otpremnice programski je odabrano Ne priprema se, a ako želite da se e-otpremnica priprema, potrebno je odabrati iz računa i program će kod ispostavljanja računa pripremiti i e-otpremnicu.

Postavke stranke

Program će e-otpremnice pripremiti samo za stranke koje u dijelu Izdavanje eDokumenata imaju odabrano Za slanje preko posrednika

 1. U modulu Šifrarnik > Stranke odaberite stranku za koju želite da se priprema i šalje e-otpremnica.
 2. U dijelu Poslovni podaci za Izdavanje e-dokumenata odaberete Za slanje preko posrednika.
  GLN - Global location number nije obvezan podatak, moguće ga je upisati ako je potrebno.
 3. Postavke spremite.

Priprema e-otpremnice iz računa

Nakon što uredimo postavke za e-otpremnicu, unesemo izlazni račun.

 1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi kliknemo Novo i račun unesemo prema OVOJ uputi.
 2. Račun potvrdimo klikom na Ispostavi.
 3. Ako smo na postavkama organizacije odabrali pripremu e-otpremnice iz računa, program uz datoteku e-računa pripremi  još dvije datoteke:
  •  xml datoteku otpremnice i
  • otpremnicu u pdf formatu.

Priprema e-otpremnice iz izdavanja

Ako želimo da program e-otpremnicu pripremi iz izdavanja, nakon što uredimo postavke, unesemo novo izdavanje.

 1. U modulu Poslovanje > Zalihe odaberemo Novo > Izdavanje.
 2. U dijelu Podvrsta prometa odaberemo Stranci.
 3. Odabirom stranke za koju su definirane postavke za slanje e-dokumenata, prikažu se polja za unos vrste i datuma osnove za izdavanje na unosu izdavanja.
 4. Na redove prometa dodamo artikle i nakon unosa svih podataka izdavanje potvrdimo.
 5. Uz temeljnicu program pripremi još dvije datoteke:
  • otpremnicu u xml obliku i
  • pdf datoteku.

Pregled i slanje e-otpremnice

 1. Pripremljene e-otpremnice možemo pregledavati u izlaznim dokumentima pretinca za dokumente.
 2. Klikom na pripremljeni dokument e-otpremnice na računu ili izdavanju program nas preusmjeri u Izlazne dokumente pretinca i na popisu prikaže sve pripremljene otpremnice.
 3. E-otpremnice koje želimo poslati stranci označimo in kliknemo na Pošalji.

Ako e-otpremnice ne želite slati iz programa, zapise koji se pripreme potvrdom računa ili izdavanja u pretincu za dokumente možete označiti kao obrađene.

U ovoj uputi