Nabava osobnog automobila od građanina

Ako smo osobni automobil nabavili od fizičke osobe i s njom potpisali kupoprodajni ugovor, onda knjiženje nabavke tog osobnog automobila obavljamo preko temeljnice.

S obzirom na to da je riječ o fizičkoj osobi, u Šifrarnik > Stranke potrebno je unijeti fizičku osobu prema OVOJ uputi, odnosno u dijelu PDV obveznik odabrati opciju Krajnji kupac.

  1. Unos temeljnice za nabavu osobnog automobila
    Pod Knjigovodstvo > Glavna knjiga klikom na Novo odaberemo vrstu temeljnice Financijska temeljnica. U temeljnici možemo upisati konta za osobni automobil u pripremi, obvezu prema građaninu i obvezu za upravnu pristojbu za stjecanje rablj. vozila (ili 5% poreza). Klikom na potvrdi proknjižimo unesenu temeljnicu.
  2. Unos osobnog automobila u osnovna sredstva
    Pod Knjigovodstvo > Osnovna sredstva klikom na Novo unosimo osobni automobil u osnovna sredstva. Tu unosimo naziv sredstva, datum nabave, dobavljača i amortizacijsku skupinu koja nam je potrebna. U dijelu Početne vrijednosti unesemo datum i vrijednost po kojoj smo sredstvo nabavili.
  3. Ponovno idemo na Knjigovodstvo > Glavna knjiga i klikom na Novo odaberemo vrstu temeljnice OS - Osnovno sredstvo. U temeljnici zatvorimo konto u pripremi i prebacimo iznos na konto osnovnog sredstva u upotrebi.

  4. Prilikom unosa bankovnog izvatka na kojem smo imali plaćanje građaninu i plaćanje poreza/pristojbe, odaberemo konto koji smo odabrali na temeljnici kupoprodajnog ugovora te se ta konta automatski zatvore.
U ovoj uputi