Pregled po kupcima

 Pregledi po kupcima omogućavaju pregled prodaje po pojedinim kupcima u izlaznim računima.

  • U izborniku Poslovanje > Izlazni računi
  • kliknemo Pregledi > Po kupcima: u pregled ulaze samo potvrđeni računi

Na popisu je prikaz svih kupaca s izlaznih računa, s grupnim podatkom o vrijednosti izlaznih računa bez PDV-a za pojedinog kupca.

Pregled je moguće dodatno ograničiti s više kriterija:

  • pojedini kupac
  • artikl
  • analitika
  • datum
  • numeracija

Klikom na pojedinog kupca dobijemo pregled izlaznih računa koje smo izdali tom kupcu.

U ovoj uputi