Provizija za preporuku programa

Preporukom programa Minimax možete zaraditi!

Za preporuku programa prijateljima ili partnerima prvu godinu dobivate 20% provizije, drugu godinu 10% provizije i treću godinu 5% provizije od naknade novog korisnika.


Proviziju primate u slučaju da nam preporučite klijenta prije nego što klijent nas kontaktira. Provizija vrijedi i kada nam klijent prilikom prvog kontakta kaže da ste ga Vi preporučili ili uputili na jednu od naših besplatnih prezentacija. Provizija se obračunava dva puta godišnje (siječanj i srpanj) za prošlu godinu. Primanje provizije prestaje po prestanku Ugovora o licenci. 

Na ovoj poveznici možete popuniti obrazac s podacima za preporuku.

U ovoj uputi