Knjiženje bankovnog izvatka u stranoj valuti

Izlazni račun izdan je u stranoj valuti.

  1. Unesemo bankovni izvadak.
  2. Odaberemo Stranku.
  3. Odaberemo račun koji želimo zatvoriti.
  4. Program će ponuditi dodatni red za unos iznosa u stranoj valuti

Znači, ukoliko odaberemo otvorenu stavku u stranoj valuti, ispuni se jedinica strane valute na pravoj strani knjiženja.

U ovoj uputi