Kako možemo poboljšati kvalitetu slike računa koje šaljemo putem mobilne aplikacije u Minimax?

Pri slikanju mobilnim telefonom, osim računa obuhvaćamo i okolinu koja ga okružuje. Predlažemo da si na mobilni telefon skinete jednu od aplikacija za skeniranje dokumenata.

Mnoge su aplikacije besplatne i značajno poboljšavaju preglednost slikanih računa.

U ovoj uputi