Osnovna sredstva

U modulu osnovna sredstva nalazi se popis osnovnih sredstava i sitnog inventara s obračunom amortizacije i inventurom. U tom modulu možemo unositi osnovna sredstva, prenijeti osnovno sredstvo u upotrebu, trajno otpisati osnovno sredstvo, ručno uređivati promet po pojedinom sredstvu, izvršiti privremene i konačne obračune amortizacije, ispisati registar, karticu pojedinog sredstva i inventurnu listu.