Potvrda o isplati Ostalih osobnih primitaka

  1.   Iz menija izaberite  Plaće > Obračun OOP.
  2.   Kliknite na Pregledi.
  3.   Iz padajućeg popisa izaberite Djelatnika.
  4.   Ako polje Djelatnik ostavite prazno, dobit ćete izvještaj za sve honorarce.
  5.   Unesite Datum isplate (npr. za 2023. godinu 1.1.2023. -31.12.2023.)
  6.   Označite Samo potvrđen ako želite dobiti samo potvrđene obračune.
  7.   Klikni gumb Nađi.
  8.   Kliknite na gumb Potvrda o isplaćenim primicima ili na gumb Potvrda o isplaćenim primicima (HRK) ako želite ispisati potvrdu u kunama.


U ovoj uputi