Ulazni račun za osnovno sredstvo sa 100% otpisa

Zaglavlje računa unesemo kao i kod svih ulaznih računa.

Dodavanje rashoda

Osnovna sredstva uvijek unosimo preko konta koja stavljaju osnovno sredstvo u pripremu.

 1. iz padajućeg izbornika odaberemo rashod koji ima sljedeće značajke:
  • Određen konto za osnovno sredstvo u pripremi
  • Odabranu odgovarajuću stopu PDV-a i
  • Određenu poveznicu na Osnovno sredstvo, Sitni inventar ili Nekretninu.
 2. Ukoliko u izborniku nemamo odgovarajuće osnovno sredstvo, možemo ga dodati klikom na ikonu Novo, tj. popraviti postojećeg klikom na ikonu Uredi.
  Prilikom odabira rashoda s takvim postavkama prikazat će se polje za povezivanje na osnovno sredstvo, nekretninu ili sitni inventar.
 3. Klikom na znak + dodajemo novo sredstvo u registar osnovnih sredstava. Ukoliko je vrijednost manja od 3.500,00 kn, program ispisuje upozorenje.
 4. Prilikom Prijenosa u upotrebu u tom primjeru odaberemo 100% otpisa.
 5. Provjerimo osnovicu odabranog rashoda i PDV
 6. Kliknemo Spremi red
 7. Račun potvrdimo.

Što se dogodi na osnovnom sredstvu? 

Pripremi se temeljnica koja uzima u obzir određena konta određene na amortizacijskoj skupini za to osnovno sredstvo.

 • Vrijednost osnovnog sredstva s prethodnog konta prenese se na konto nabavne vrijednosti
 • Oblikuje se iznos amortizacije i pripadajući konto ispravka

Na osnovnom su sredstvu nabavna vrijednost i ispravak jednaki.

U ovoj uputi