Kako da na putnom nalogu unesem više odredišta za obračun?

Prilikom službenog puta ispostavljamo putni nalog za osnovnu relaciju s usputnim stajanjima. 

  1. Unutar izbornika Poslovanje > Službena putovanja > Novo unesemo odgovarajuće podatke, tj. ispunimo sva polja koja su označena sa zvjezdicom.

    U polju putovanje u/na kod unosa službenog putovanja moguće je navesti sve lokacije na koje djelatnik putuje.

    Nove relacije moguće je dodati klikom na ikonu plusapokraj polja za odabir relacije. 
    Napomena: Kod unosa nove relacije program izračuna udaljenost s predviđenim povratkom pa možete urediti predložene kilometre, kao i naziv relacije i spremiti unos. 

  2. Prilikom obračuna troškova (kada već izdamo putni nalog) kliknemo na Kilometraža i odaberemo i spremimo svaku relaciju posebno.

Savjet:

Ukoliko se odredišta ponavljaju, navedeni podatak možemo spremiti tako da prilikom unosa službenog putovanja na padajućem popisu relacija kliknemo na treću ikonu desno od padajućeg izbornika te na stranici koja se otvori klikom na Novo unesemo novu relaciju koju će zatim biti moguće odabrati iz padajućeg izbornika.

U ovoj uputi