Stock (Stanje zaliha)

Uputa se odnosi na prijenos podataka stanja zaliha preko API sučelja.



API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Stock
Kratak opis: Moguće je pregledavanje stanja zaliha.


StockListItem - podaci redaka stanja zaliha

StockListItem

Podatak

Opis

Item

Artikl, pogledaj SL: Artikl

ItemName

Naziv artikla

ItemCode

Šifra artikla

ItemEANCode

Kod artikla

UnitOfMeasurement

Mjerna jedinica artikla

AveragePurchasePrice

Prosječna nabavna cijena (Value / Quantity)

SellingPrice

Prodajna cijena artikla

Quantity

Količina artikla na zalihi

Value

Vrijednost artikla u zalihama

Currency

Novčana jedinica artikla


Metode

GetStockForItem

Metodu pozivamo s ulaznim parametrom ID artikla. Kao rezultat dobijemo podatke o stanju zaliha za artikl zbirno za sva skladišta.

 

GetStocks

Metoda vraća stanje zaliha za sve artikle. Moguće je ograničiti prikaz za određeni artik, određeno skladište, određeni tip artikla.

U ovoj uputi