Unos nove blagajne

Ovaj se šifrarnik pokaže ako smo aktivirali blagajnu u izborniku Poslovanje > Blagajna. U šifrarniku blagajni možemo unositi i uređivati podatke o blagajnama.

Unos nove blagajne

 1. U izborniku Šifrarnici > Blagajne kliknemo Novo.
 2. Unesemo Šifru blagajne (pomoću šifre blagajnu možemo odabrati na padajućem izborniku).
 3. Unesemo Naziv blagajne (podatak je obvezan i ne smije se ponavljati na istoj organizaciji; upisivanjem naziva blagajnu možemo odabrati na padajućem izborniku).
 4. Na padajućem izborniku biramo Blagajnika.
  Blagajnika biramo iz Šifrarnika Djelatnika. Ako blagajnik nije unesen, možemo ga unijeti klikom na ikonu plusa pokraj polja za odabir ili urediti klikom na ikonu .
 5. Odaberemo zadanu novčanu jedinicu.
  Ta će se novčana jedinica predlagati na unosu blagajničkih primitaka i izdataka odabrane blagajne.
 6. Odaberemo konto domaće novčane jedinice.
  Ako na unosu primitka / izdatke odaberemo domaću novčanu jedinicu, vrijednost će se proknjižiti na konto odabrane domaće novčane jedinice.
 7. Odaberemo konto strane novčane jedinice.
  Ako na unosu primitka / izdatke odaberemo stranu novčanu jedinicu, vrijednost će se proknjižiti na konto odabrane strane novčane jedinice.
 8. Ako uključimo kvačicu na polju Predlaže se kod odabira načina plaćanja Blagajna program će predlagati tu blagajnu.

Unos nove blagajne u modulu Poslovanje > Blagajna

Ako u šifrarniku blagajne imamo uneseno više od jedne blagajne, novu je blagajnu moguće unijeti i unutar modula Blagajne. 

 1. Kliknemo na Poslovanje > Blagajna
 2. Odaberemo klikom na Nova blagajna
 3. Program nas prebaci na unos nove blagajne u šifrarnik i blagajnu unesemo prema gore opisanim koracima.

Uređivanje i brisanje blagajne

U Šifrarnici > Blagajne možemo uređivati i brisati postojeće unose.

Klikom na Naziv blagajne otvorimo blagajnu i možemo ju uređivati klikom na Uredi ili brisati klikom na Briši.


U ovoj uputi