Promjena radnih sati zaposlenog djelatnika unutar mjeseca

Ako djelatniku tijekom mjeseca moramo promijeniti broj radnih sati,  u tom slučaju pripremimo dva obračuna plaće.

Kako pripremiti obračun plaće zbog promjene radnih sati?

Primjer: u šestom mjesecu djelatnik je do 10.3. bio zaposlen na 40 sati tjedno, a od 11.3. je na 20 sati tjedno.

 1. Obračunamo plaću do 10.3. kada je radnik radio 40 sati na tjedan
  • Obračun plaće za tog djelatnika pripremimo s brojem sati koji odgovara radnom vremenu od 40 sati tjedno do 10.3.
  • Obračun pripremimo zajedno s obračunom plaće za ostale radnike i obračun zaključimo.
 2. Obračunamo plaću od 11.3. na dalje kada je djelatnik bio zaposlen na 20 sati tjedno
  • U šifrarniku djelatnika u postojećem zapisu na djelatniku promijenimo broj mjesečnih radnih sati.
  • Kod obračuna plaće odaberemo isti mjesec za obračun i unesemo odgovarajući broj sati radnom vremenu od 20 sati tjedno od 11.3.
  • Obračun za tog djelatnika zaključimo i predamo JOPPD obrazac na e-poreznu.

 Savjet: u napomene možemo upisati datum promjene (za vlastitu evidenciju).

Ako želimo da se oba obračuna evidentiraju na istom JOPPD obrascu u tom slučaju na oba obračuna unesemo isti datum isplate.

Isto je potrebno napraviti ukoliko dođe do nekih drugih promjena za djelatnika unutar istog mjeseca, npr. promjena plaće, promjena radnog mjesta, djelatnik je bio odjavljen i prijavljen unutar istog mjeseca i sl.

U ovoj uputi