Ažuriranje fiskalnog certifikata

Kada certifikat za fiskalizaciju istekne, u FINI je potrebno zatražiti produženje certifikata te novi certifikat uvesti u program.

Prije ažuriranja samog certifikata, na Postavkama organizacije > Numeracija dokumenata prvo je potrebno provjeriti je li na numeraciji koja je povezana s fiskalnom blagajnom označena kvačica u dijelu Neka se predloži te, ako je, kvačicu je potrebno ukloniti i promjenu spremiti (u suprotnom će kod brisanja certifikata program javiti upozorenje).

Ako šifra i oznaka poslovnog prostora ostaju isti, u Šifrarnici > Fiskalna blagajna potrebno je kliknuti na postojeću blagajnu i certifikat koji je istekao obrisati klikom na crveni X.

Na obavijesti koju program prikaže potrebno je kliknuti U redu.

Klikom na Izaberite datoteku odaberete novi certifikat s računala, upišete lozinku i kliknete Uvezi.

Ako je na numeraciji koja je povezana s fiskalnom blagajnom bila uključena kvačica da se predlaže (koja je za potrebe ažuriranja certifikata isključena), nakon uvoza novog certifikata možete ju ponovno uključiti kako bi se fiskalna numeracija i dalje predlagala kod unosa novih računa.

U ovoj uputi