Umetanje blagajničkog dnevnika

Dnevnici se raspoređuju po datumu dnevnika zato datume možemo umetati.

  1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Blagajna.
  2. Unesemo datum.
  3. Kliknemo Spremi.
  4. Potvrdimo upozorenje da nakon tog datuma postoje blagajnički dnevnici.
  5. Primitke i izdatke unosimo kao i inače.
U ovoj uputi