Blagajna i euro

Na osnovnom pregledu u modulu blagajna preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Ista funkcionalnost dostupna je i na pregledima blagajne.

Postavke blagajne za vođenje u domaćoj novčanoj jedinici

Budući da od 1.1.23. blagajne koje su u HRK trebaju biti u novoj domaćoj novčanoj jedinici EUR, u šifrarniku blagajni dodana je postavka kojom se definira vođenje blagajne u domaćoj novčanoj jedinici.

Time je omogućeno da se na istu blagajnu do 1.1.23. knjiži u novčanoj jedinici HRK, a od 1.1.23. u novčanoj jedinici EUR.

Na blagajnama koje su otvorene u novčanoj jedinici HRK ova nova postavka bit će automatski uključena instalacijom verzije.

Ako imate otvorene blagajne u novčanoj jedinici EUR, od 1.1.23. te se blagajne više ne smiju koristiti i na njima je potrebno isključiti kvačicu na polju Upotreba jer od 1.1. domaća novčana jedinica postaje EUR. Sukladno tome, takve se blagajne neće predlagati u drugim modulima gdje je moguće odabrati blagajnu (UR, IR, KIR, izvodi).

Ako imate blagajne u drugim novčanim jedinicama koje nisu EUR, novčanu jedinicu moguće je odabrati ako na postavkama blagajne nije uključena kvačica da se blagajna vodi u domaćoj novčanoj jedinici.

Unos blagajničkog primitka / izdatka

Na unosu blagajničkog primitka / izdatka za blagajnički dnevnik s datumom iz 2023., predlaže se novčana jedinica EUR.

U primjerima ako se za blagajnički dnevnik iz 2023. unese primitak / izdatak u novčanoj jedinici HRK, kod spremanja zapisa program će javiti obavijest i zapis neće biti moguće ispostaviti dok se ne promijeni novčana jedinica.

Stanje blagajne

Prikaz stanja na blagajničkim dnevnicima u razdoblju nakon prijelaza na EUR moguće je samo ako je organizacija u poslovnoj godini 2023. Stanje blagajne do formiranja godišnjih obrada moguće je pratiti u glavnoj knjizi pregledom knjiženja konta blagajne.

U ovoj uputi