Različite vrste temeljnica

Minimax omogućuje pripremu različitih temeljnica koje nose oznake:

BD - Transakcijski račun-kunski 

BK - Kompenzacija

BL - Blagajna 

BI - Transakcijski račun - devizni 

PDV - Obračun PDV-a 

PDVP - Preknjižavanje PDV-a 

DI - Utržak 

DD - Drugi dohodak 

FT - Financijska temeljnica

IR - Izlazni računi 

OP - Obračun plaća 

OS - Osnovna sredstva

PS - Početno stanje 

UR - Ulazni računi

PRPR - Prijenos prometa

SP - Nalog za službeno putovanje

TRG - Maloprodaja 

TR - Tečajne razlike

TROS - Tečajne razlike otvorenih stavki 

ZAL - Zalihe 

ZAT - Zatvaranje klase 

ZK - Zatezne kamate 

ZT - Zaključna temeljnica

Kod unosa temeljnica veoma je važan status istih. Temeljnica može biti predložak (znači da knjiženje još nije ušlo u glavnu knjigu, tj. obračun PDV-a), može biti potvrđena (knjiženja se prepišu u glavnu knjigu i obračun PDV-a) ili automatska (znači da je program automatski kreirao temeljnicu na temelju prijelaza u novu poslovnu godinu). Automatske temeljnice se ne mogu naknadno otkazivati ili uređivati. Ostale temeljnice možemo uređivati ukoliko je porezno razdoblje na koje se veže temeljnica još uvijek otvoreno tj. nije potvrđeno.

U pravilu su sve vrste temeljnica iste, a bitne razlike su samo kod temeljnica: 

PS (početno stanje) - kod koje se prilikom knjiženja u temeljnicu kod pregleda bruto bilance iznosi prikazuju u stupcu početno stanje. Ukoliko se na stanju bilance ne prikazuju iznosi u stupcu početno stanje potrebno je provjeriti je li temeljnica PS prebačena iz prethodnog razdoblja i potvrđena.

TR (tečajne razlike) - posebnost kod unosa temeljnice TS je ta da se unutar nje mogu unositi vrijednosti u domaćoj novčanoj valuti za nultu vrijednost u stranoj novčanoj valuti.

UR i IR (ulazni i izlazni računi) – kod unosa temeljnica ulaznih i izlaznih računa na osnovici je omogućen unos podataka za PDV, te se na temelju tih podataka automatski predloži knjiženje iste.  

U ovoj uputi