Korisnici i licence - istovremeni pristup

U primjerima kad je na organizaciji prijavljeno onoliko korisnika koliko dopuštaju licence organizacije, program javi obavijest da prijava nije moguća.

Po novom, uz tu obavijest, program će prikazati i podatak o korisnicima koji su u tom trenutku prijavljeni na organizaciju kako bi korisnik koji se pokušava prijaviti imao informaciju zašto njemu prijava nije moguća. 

U ovoj uputi